Podręczniki

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY

2015/2016

Pałecznica klasa III

Pałecznica klasa V

Pałecznica klasa VI

Pałecznica klasa II gimnazjum

Pałecznica klasa III gimnazjum

Zestaw podręczników Ibramowice

Harmonogram dotacji

100

Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny 2014/2015 Zespół Szkół w Pałecznicy

Harmonogram wprowadzenia bezpłatnego dostępu do podręczników Szkoła Podstawowa

Zestaw Podręczników na rok szkolny 2014/2015

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Pałecznicy – Filia Integracyjna w Ibramowicach

podręczniki_Ibramowice

Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny 2014/2015 Szkoła Podstawowa w Pałecznicy.

podręczniki_klasa2_SP

podręczniki_klasa3_SP

podręczniki_klasa4_SP

podręczniki_klasa5_SP

podręczniki_klasa6_SP

Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny 2014/2015 Gimnazjum w Pałecznicy

podręczniki_klasaI_gimnazjum

podręczniki klasaII_gimnazjum

podręczniki_klasaIIIa_gimnazjum

podręczniki_klasaIIIb_gimnazjum

W wykazach zestawów podręczników kolorem niebieskim zaznaczono podręczniki, które są aktualne przez 3 lata.

– Z podręczników zakupionych w klasie 4 SP uczniowie korzystają w klasach: 4, 5 i 6.

– Z podręczników zakupionych w klasie I gim. uczniowie korzystają w klasach: I, II i III.

100

Podręczniki 2013